คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบตั้งแต่ต้น
 • สามารถคุมงาน และให้คำปรึกษางานกับให้น้องๆในทีมได้
 • มีความเข้าใจใน Object Oriented Design เป็นอย่างดี
 • ดูแลหน่วยงานและโปรเจคของบริษัทได้
 • สนใจร่วมเป็นแกนนำสำคัญในทีมพัฒนา
 • มีความเข้าใจในการเขียน PHP, NodeJS, SQL Syntax, Framework หรือ Java EE เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งาน GIT ได้
 • มีประสบการพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ บน PaaS platform
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับงานบัญชี/ภาษี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

 • ระยะเวลาทดลองงาน : 90 วัน
 • เวลาปฏิบัติงาน : จ.-ศ. เวลา 9.00น.-18.00น.
 • สถานที่ทำงานใกล้ BTS อุดมสุข
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานได้

สวัสดิการ

 • เงินเดือน : 40,000-50,000บาท/เดือน หรือตามความสามารถที่นำเสนอ
 • ค่า Notebook ส่วนตัวสำหรับปฏิบัติงาน : 1,000  บาท/เดือน
 • Incentive :  5% ของยอดขาย/เดือน หารด้วยจำนวนเพื่อนในทีม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ : เมื่อผ่านการทดลองงาน
 • โบนัสตามผลประกอบการขอบริษัท

หากคุณสนใจ ส่งใบสมัครมาที่ [email protected]

Apply Job

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การเขียน PHP, NodeJS และ เข้าใจ SQL Syntax เป็นอย่างดี
 • มีประสบกาณ์ในการออกแบบพัฒนา Web API เพื่อให้ 3rd party นำไปใช้งาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันกับ Front-end Developer
 • มีความเข้าใจใน Object Oriented Design เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการใช้งาน Version Control เช่น SVN,GIT
 • สร้างและดูแล Backend ของระบบ Farmbook
 • สามารถใช้งาน GIT ได้
 • หากมีประสบการณ์ใช้งาน Amazon Web Sevices หรือ Cloud service อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

 • ระยะเวลาทดลองงาน : 90 วัน
 • เวลาปฏิบัติงาน : จ.-ศ. เวลา 9.00น.-18.00น.
 • สถานที่ทำงานใกล้ BTS อุดมสุข
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานได้

สวัสดิการ

 • เงินเดือน : 20,000-40,000บาท/เดือน หรือตามความสามารถที่นำเสนอ
 • ค่า Notebook ส่วนตัวสำหรับปฏิบัติงาน : 1,000  บาท/เดือน
 • Incentive :  5% ของยอดขาย/เดือน หารด้วยจำนวนเพื่อนในทีม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ : เมื่อผ่านการทดลองงาน
 • โบนัสตามผลประกอบการขอบริษัท

หากคุณสนใจ ส่งใบสมัครมาที่ [email protected]

Apply Job

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การเขียน Angular2, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax
 • มีประสบการณ์การพัฒนา website ที่ต้องติดต่อกับ API จาก 3rd Party เป็นอย่างดี
 • เข้าใจและสามารถสร้างเว็บในรูปแบบ Responsive Design รวมถึง PWA ได้
 • สร้างและดูแล Front End ของระบบ Farmbook
 • ทำ UX/UI ของ Interface การใช้งานต่างๆให้สามารถใช้งานได้สะดวกและลื่นไหล โดยทำงานร่วมกับ Backend Developer และ Designer ของทีม
 • สามารถใช้ GIT ได้

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

 • ระยะเวลาทดลองงาน : 90 วัน
 • เวลาปฏิบัติงาน : จ.-ศ. เวลา 9.00น.-18.00น.
 • สถานที่ทำงานใกล้ BTS อุดมสุข
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานได้

สวัสดิการ

 • เงินเดือน : 20,000-40,000บาท/เดือน หรือตามความสามารถที่นำเสนอ
 • ค่า Notebook ส่วนตัวสำหรับปฏิบัติงาน : 1,000  บาท/เดือน
 • Incentive :  5% ของยอดขาย/เดือน หารด้วยจำนวนเพื่อนในทีม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ : เมื่อผ่านการทดลองงาน
 • โบนัสตามผลประกอบการขอบริษัท

หากคุณสนใจ ส่งใบสมัครมาที่ [email protected]

Apply Job

คุณสมบัติ

 • ช่วยนำทีมในด้านการทดสอบและควมคุมคุณภาพงานของ Farmbook ทุก แพลตฟอร์ม ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตาม Requirement ต่างๆ
 • เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของแต่ละ Feature ของเว็บและแอพพลิเคชั่นของ Farmbook ได้เป็นอย่างดี
 • ทำความเข้าใจ Requirement ที่กำลังพัฒนาอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน
 • มีความละเอียดและรอบคอบ และเข้าใจการทดสอบโดยคิดจากมุมมองของผู้ใช้จริง
 • สนใจศึกษาและเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อนำมาช่วยการทดสอบให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
 • หากมีประสบการณ์กับ Automated Test Tools หรือ Frameworks ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถเขียน Scripting language เช่น Python, PHP, Ruby จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถให้คำแนะนำ และอบรมการใช้งาน Feature ของ Farmbook กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ด้วยถ้อยคำที่กระชับเข้าใจง่าย

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

 • ระยะเวลาทดลองงาน : 90 วัน
 • เวลาปฏิบัติงาน : จ.-ศ. เวลา 9.00น.-18.00น.
 • สาถนที่ทำงานใกล้ bts อุดมสุข
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานได้

สวัสดิการ

 • เงินเดือน : 20,000-40,000บาท/เดือน หรือตามความสามารถที่นำเสนอ
 • ค่า Notebook ส่วนตัวสำหรับปฏิบัติงาน : 1,000  บาท/เดือน
 • Incentive :  5% ของยอดขาย/เดือน หารด้วยจำนวนเพื่อนในทีม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ : เมื่อผ่านการทดลองงาน
 • โบนัสตามผลประกอบการขอบริษัท

หากคุณสนใจ ส่งใบสมัครมาที่ [email protected]

Apply Job

คุณสมบัติ

 • มีความต้องการและรักที่จะปรับปรุง Process ให้มีประสิทธิภาพหรือทำให้ workflow ทำงานได้อย่างลื่นไหล
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบและจัดการระบบ Automation
 • มีความเข้าใจในการจัดการระบบ AWS, Docker Container เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการเขียน Batch File, Linux, Window Server และ iiS
 • มีความรู้ในการทำ CI
 • สามารถใช้ GIT ได้

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

 • ระยะเวลาทดลองงาน : 90 วัน
 • เวลาปฏิบัติงาน : จ.-ศ. เวลา 9.00น.-18.00น.
 • สถานที่ทำงานใกล้ BTS อุดมสุข
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานได้

สวัสดิการ

 • เงินเดือน : 30,000-50,000บาท/เดือน หรือตามความสามารถที่นำเสนอ
 • ค่า Notebook ส่วนตัวสำหรับปฏิบัติงาน : 1,000  บาท/เดือน
 • Incentive :  5% ของยอดขาย/เดือน หารด้วยจำนวนเพื่อนในทีม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ : เมื่อผ่านการทดลองงาน
 • โบนัสตามผลประกอบการขอบริษัท

หากคุณสนใจ ส่งใบสมัครมาที่ [email protected]

Apply Job

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการเขียน Objective-C หรือ Swift
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน RESTFul Web Services และมีความเข้าใจใน JSON หรือ XML
 • มีความรู้ในการใช้งาน Version Control เช่น SVN,GIT
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้ AutoLayout, การใช้ 3rd Party libraries ต่างๆ เช่น Alamofire, FacebookSDK, Firebase จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern เช่น MVC/MVVM จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน GIT ได้

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

 • ระยะเวลาทดลองงาน : 90 วัน
 • เวลาปฏิบัติงาน : จ.-ศ. เวลา 9.00น.-18.00น.
 • สถานที่ทำงานใกล้ BTS อุดมสุข
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานได้

สวัสดิการ

 • เงินเดือน : 20,000-40,000บาท/เดือน หรือตามความสามารถที่นำเสนอ
 • ค่า Notebook ส่วนตัวสำหรับปฏิบัติงาน : 1,000  บาท/เดือน
 • Incentive :  5% ของยอดขาย/เดือน หารด้วยจำนวนเพื่อนในทีม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ : เมื่อผ่านการทดลองงาน
 • โบนัสตามผลประกอบการขอบริษัท

หากคุณสนใจ ส่งใบสมัครมาที่ [email protected]

Apply Job

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Android SDK, Java
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน RESTFul Web Services และมีความเข้าใจใน JSON หรือ XML
 • มีความรู้ในการใช้งาน Version Control เช่น SVN,GIT
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้ 3rd Party Libraries ต่างๆ เช่น Retrofit 2.0, Recycle View
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน GIT ได้

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

 • ระยะเวลาทดลองงาน : 90 วัน
 • เวลาปฏิบัติงาน : จ.-ศ. เวลา 9.00น.-18.00น.
 • สถานที่ทำงานใกล้ BTS อุดมสุข
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานได้

สวัสดิการ

 • เงินเดือน : 20,000-40,000บาท/เดือน หรือตามความสามารถที่นำเสนอ
 • ค่า Notebook ส่วนตัวสำหรับปฏิบัติงาน : 1,000  บาท/เดือน
 • Incentive :  5% ของยอดขาย/เดือน หารด้วยจำนวนเพื่อนในทีม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ : เมื่อผ่านการทดลองงาน
 • โบนัสตามผลประกอบการขอบริษัท

หากคุณสนใจ ส่งใบสมัครมาที่ [email protected]

Apply Job
logo
บริษัท คิวบ็อกซ์ พ้อยท์ จำกัด
34 อาคาร Think Society ซอย สุขุมวิท 101/2
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
[email protected]