เกี่ยวกับฟาร์มบุ๊ค

ในยุคเกษตร 4.0 เรากำลังสร้างสิ่งที่คนในสังคมเกษตร สามารใช้งานในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็น การจัดสรรสัดส่วนพื้นที่การเกษตร การสร้างทษฎีการปลูก การบันทึกกิจกรรมการทำงาน รายรับรายจ่าย เพื่อประเมินต้นทุนในแต่ละกิจกรรม การแบ่งปันทรัพยากรในพื้นที่ ให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน หรือการเพิ่มช่องทางการสร้างเครือข่าย การกระจายผลผลิตในท้องถิ่น ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้าน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสำรวจระยะไกล อากาศยานไร้คนขับ Deep Learning ระบบบัญชี และ IOT Farmbook จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของสังคมเกษตรทั่วโลก เรากำลังทำให้สังคมการ เกษตรกรจะมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวก ในการสร้างระบบในการทำงาน การแบ่งปันข้อมูลที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น และเรากำลังดำเนินการยกระดับโลกของชุมชนเกษตร ให้สามารถสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ ในท้องถิ่นและสร้างโอกาส ให้กับผู้คนนับล้านทั่วโลก และสามารถวัดผลได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อเศรษฐกิจภาคสังคมเกษตร จะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า

บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด
94/288 หมู่ที่ 4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
[email protected]
ผลิตภัณฑ์ของเรา

Demand Planning

FarmToDay

FarmSky

Supply Planning

Packing Station

นโยบายของเรา

Privacy and Policy

Terms and Conditions

สมัครรับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสาร ทันเหตุการณ์

ยกเลิกการรับข่าวสาร

Copyright © 2022 Qbox Point Co.,Ltd. All rights reserved.