สินค้าเกษตรทั่วประเทศ
พร้อมให้เลือกซื้อและสั่งผลิต
สินค้าเกษตรจากทั่วประเทศเพื่อความต้องการของคุณ
พร้อมให้เลือกซื้อและสั่งผลิต ในระบบ Demand Planning
ระบบ Demand Planning
สำหรับจัดซื้อและทำสัญญากับเกษตรกรโดยตรง
เลือกสินค้าจากเกษตรกรที่ผ่านการรับรองได้โดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง
ด้วยระบบค้นหาจากมาตรฐานการผลิต แหล่งเพาะปลูก วันเวลาเก็บเกี่ยว
preview

หาสินค้าที่ใช่ มีมาตรฐาน กำหนดสเปคได้

เลือกช็อปผลิตผลได้ตรงเป้าหมายจากข้อมูลฟาร์มทั่วประเทศ รับประกันตรงตามมาตรฐาน มีให้เลือกสรรมากมาย

ค้นหาสินค้าจากทะเบียนเกษตรกร

กำหนดมาตรฐานและความต้องการสินค้า

สั่งผลิตและติดตามผล

ลงทะเบียนใช้งาน

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมล เพื่อยืนยัน
กรุณตรวจสอบอีเมลของท่าน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Demand Planning

FarmToDay

FarmSky

Supply Planning

Packing Station

นโยบายของเรา

Privacy and Policy

Terms and Conditions

สมัครรับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสาร ทันเหตุการณ์

ยกเลิกการรับข่าวสาร

Copyright © 2022 Qbox Point Co.,Ltd. All rights reserved.