ผลิตภัณฑ์ของเราFarmbook Products

Demand Planning
Product for demand

Farm Sky
Product for farm management

Farm ToDay
Product for farmer & collector

Supply Planning
Product for demand & supply

Farm Packing
Product for farm production

Fish Farm Management
Product for farm production

Egg Farm Management
Product for farm production

Farm EDL
Product for farmer & collector

" นอกเหนือจาก Farmbook แล้ว เรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในเครือ Farmbook ที่ช่วยตอบโจทย์โครงสร้างการเกษตรไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นในระดับเกษตรกร ไปจนถึงมือผู้ซื้อรายใหญ่อย่าง Modern Trade และผู้ซื้อรายย่อย "

Ecosystem ของ Farmbook ช่วยให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ผลิต ผู้บรรจุและจัดส่ง สามารถเชื่อมโยงกันผ่านระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังช่วยเพิ่ม Traceability ให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตร ช่วยตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่มือผู้บริโภคไปถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกได้

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Demand Planning

FarmToDay

FarmSky

Supply Planning

Packing Station

นโยบายของเรา

Privacy and Policy

Terms and Conditions

สมัครรับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสาร ทันเหตุการณ์

ยกเลิกการรับข่าวสาร

Copyright © 2022 Qbox Point Co.,Ltd. All rights reserved.